Welke meerwaarde creëren wij voor NVvP cliënten?

Het gaat om professionele mondzorg voor mensen die (vaak) pijn hebben en in een afhankelijke situatie vertrouwen op de autoriteit en deskundigheid van tandartsen en parodontologen. Een klantgerichte bejegening en duidelijke  informatie helpen dan echt mee voor een betere genezing en gezondheid.

Visual Identity

Patiënten documentatie

Leden communicatie

Digitale communicatie

Vormgeven aan PR & Voorlichting

Voor deze vereniging is juiste voorlichting een kwestie van vakmatige trots en tegelijk cruciaal voor de gezondheid van patiënten. Daarnaast werkt men aan een gezamenlijke profilering van de leden en van de professie. Per maand verstuurt men onder andere vele duizenden brochures. Mede door ons geschreven en vormgegeven. Voor alle Nederlanders. Men plukt de vruchten van onze rijke, diepgaande Care & Cure ervaring -in loondienst- bij een groot regionaal ziekenhuis als Hoofd Marketing & Communicatie.

Van inhoud naar design voor professionals

Naast de uitgebreide documentatie ontwierpen wij de website, het ledenmagazine, advertenties, certificaten, posters, mailingcampagnes en relatiegeschenken. Ook een optreden als gastspreker tijdens congressen hoort daarbij, evenals de rol van strategisch consultant voor de landelijke herpositionering. Met als spin off de actieve ondersteuning van meerdere individuele praktijken.

Consistentie in uitingen