De betekenis van marketing

Over de betekenis van Marketing is al heel veel geschreven. In het kort zijn het alle marktgerichte acties die de omzet, positie en verkoop van een product ondersteunen. Hierbij horen termen als reclame, leads, sales, winst, marge, promotion en het denken vanuit de bekende P’s.

Door de loop der jaren is het denken over marketing sterk veranderd. Marketing werd Targeting en langzaam maar zeker ging het over P’s als People & Planet, over Branding en merkidentiteit en over duurzaamheid, beleving en zingeving.

Tussen ego en echt
Ik zie steeds meer synergie ontstaan tussen deze twee werelden. Aan de ene kant die van het denken in alleen ROI voor de eigen onderneming en aan de andere kant het besef dat je eerst geeft voordat je oogst en tegelijk geloofwaardiger bent vanuit de eigen pure identiteit van je merk. Het volgt de maatschappelijke trends van ego naar bewustwording en van money naar meaning.

De oorzaak van die synergie ligt bij de wens van afnemers, kopers, relaties of volgers. Consumenten willen meer Echt en afnemers beseffen steeds meer welke echte waarde(n) ondernemingen eigenlijk mogen hebben in hun persoonlijke en werkzame leven.

In de communicatie die wij voor opdrachtgevers vormgeven krijgt dit element steeds meer accent, naast het feitelijke aanbod of de rationele argumenten.

Merkidentiteit centraal
Het gaat al lang niet meer alleen om de verkoopinspanning van bedrijven maar ook om hun vermogen om verbindingen te leggen tussen groepen. Geloofwaardigheid en vertrouwen ontstaan niet langer doordat ondernemingen vooral hun aanbod pushen. Nieuwe reclame gaat over eigenschappen en kenmerken én over Het Verhaal erachter en De Manier Waarop.

Relaties zijn inmiddels waardevoller dan het (ver-)kopen van spullen. Het idee daarbij: je koopt geen Apple, maar je bent Apple. Je deelt je identiteit met de wereld van Apple en ontleent energie aan hun energie.

Dat geldt overigens niet alleen voor de consumentenmarkt. Ook in de business-to-business markten dringt dat besef nu door. Uiteraard moet je complexe of technisch hoogstaande producten of processen nog steeds grondig toelichten en uitleggen.

Maar ook daar is er het besef dat er ‘meer is tussen hemel en aarde’ of ‘tussen aanbod en contract’.

Meaningful marketing
Naast ‘specs en facts’ winnen Het Waarom, de identiteit van de afzender, de communicatie en de intermenselijke match snel aan terrein.
Voor B-to-B opdrachtgevers werken wij al steeds vaker met de betekenis die het aanbod heeft, het grote verhaal erachter en het merkgeloof van de afzender.

Uiteraard horen daar de relatief nieuwe begrippen als content marketing, online en social media marketing helemaal bij.

Daaraan invulling geven in uitgangspunten, concept, boodschap, middelenkeuze, tekst en vormgeving noemen wij Meaningful Marketing. Het voegt betekenis, authenticiteit en zingeving toe. Dat is bijzonder waarde(n)vol en oogst nieuw vertrouwen en acceptatie.

 

De betekenis van marketing is het vormgeven van marketing met betekenis.

Peter Leuhof 
Voor meer betekenis in je marketing, mail je peter@peetzen.com