Iets nieuws!

Doen. Vooral snel doen! Het is ‘hot’. Er is zoveel druk op ‘doen’ dat ik soms denk: investeer meer in bezinning vooraf.

Advertentiev3-page-vuur kopie Dat scheelt zoveel in-efficiency gaandeweg! Vraag vooraf raad of laat ‘het’ even bezinken. Zonder verplichting.

Zijn alle ins en outs meegewogen? Weet je wat allemaal ook nog kan? Is er ook nagedacht over de interne impact? Is de propositie aantrekkelijk voor stakeholders? Past het concept bij de visie? Hoe creatief vernieuwend is het echt? Pas daarna is ‘doen’ heerlijk, want het is helder verankerd.

Identity, Branding, Marketing en Communications programma’s hebben een grote impact en zijn kostbaar. Gewoon doen is goed en… vooraf denken maakt het nog beter. Want een goede voorbereiding is het halve merk.

Ik bied vakkundige opstarthulp onder de naam BrandCoaching!
Bekijk de nieuwe website YourBrandcoach.nl

Nieuwe dienst
Vaak springen wij als bureau Peetzen bv op een al rijdende trein. De aanpak is gekozen, de deadline en de strategie zijn bekend. Wij geven daar vervolgens zeer creatief en gedreven invulling aan. Via hét concept, de propositie, design, tekst, beeld, opmaak en realisatie. Vorm en inhoud versterken elkaar. Dat is fijn werk. Gaandeweg is er altijd nog enige ruimte voor bijsturing. Maar het blijkt zelden praktisch of wenselijk om de trein te stoppen of van bestemming te veranderen.

Een goed begin is het halve merk
Daarom ben ik ook graag jullie ervaren BrandCoach. Om vooraf te spiegelen, te klankborden, prikkelen, valkuilen te noemen, effecten te schetsen, ergernis voor te zijn, om onnodige kosten te voorkomen en opdat jullie gaandeweg geen tijd verliezen.

Het kan dan gaan over jullie ambities, over consequenties of de beste aanpak, sterkere merken, values, marketing, communicatie, over positioneren of profileren, over de beste insteek voor bijv. de website, over de kern van jullie verhaal, plannen, presenteren, kosten, effecten, voorstellen die er al liggen, de afdeling of over jezelf, over persoonlijke verwachtingen.

Opdat je als verantwoordelijke manager, bestuurder of budgethouder gefundeerd, gericht, doordacht en passend aan de slag kunt.

Brandcoach logo
YourBrandCoach, de beloften
Je weet beter welke kant het opgaat. Ik stuur even mee, toets, opper ideeën en breng focus. Verwachtingen zijn realistischer, onbekendheid verdwijnt en onzekerheid vermindert. Er komt en steviger grip op identiteit, proces en uitkomsten. Ik geef ter plekke tips, ideeën en creatieve adviezen over de concrete invulling van de presentatie, profilering, positionering, (interne) communications, identity, image of personal branding.

Verdere opbrengsten:

 • Vergelijkt de huidige en gewenste positie
 • Vermindert onbekendheid of onzekerheid
 • Verkleint een ad hoc aanpak van trials & errors
 • Verstevigt het besef van de eigen identiteit
 • Vergroot heldere (interne) communicatie
 • Creëert bewustzijn van eigenwaarde = toegevoegde waarde
 • Vergroot enthousiasme, beleving en trots
 • Levert betere interne instructies en briefings voor externen
 • Maakt een snellere procesgang mogelijk
 • Ondersteund een efficiëntere delegatie
 • Vergroot een heldere (interne) communicatie
 • Laat sneller beslissen over kernzaken als: story, thema, beeld, huisstijl/slagzin
 • Verhoogt de relevantie van inspanning of investering
 • Zorgt voor een meer gedragen besluitvorming
 • Is een buffer tegen (goedbedoeld) hobbyisme en amateurisme


Waarom BrandCoaching?

Als je wilt ontsnappen uit de negatieve spiraal of ziet dat anderen steeds vaker hetzelfde bieden en jullie onderscheidend vermogen afneemt.

Verder, als je:

 • Ontdekt dat er een gemeenschappelijk kernverhaal ontbreekt
 • Ziet dat de eigen identiteit –als cultuurdrager- nooit is samengevat
 • Hoort dat ‘beelden’ over Branding, Marketing, Communications sterk uiteenlopen
 • Merkt dat die nieuwe aanpak om een andere houding vraagt
 • Voelt dat de zakelijke presentatie niet langer meehelpt
 • Vermoedt dat er flinke weerstand komt tegen de verandering
 • Een opgefriste en tegelijk weer relevante boodschap zoekt
 • Het lastig vindt om eigenheid & kern te verwoorden
 • Gelooft dat jullie nu inmiddels wél toe zijn, aan een echt professionele aanpak
 • Hét haakje nog mist, of dé argumenten onder het verhaal
 • Een website nodig hebt, die weer uitstraalt wat jullie toevoegen
 • Profilering versleten is en allen naar samenhang en focus verlangen
 • Elan en gedrevenheid mist in het optreden naar buiten (of binnen)
 • Bereid bent te investeren en openstaat voor suggesties
 • Het aandurft om jullie eigen gezicht te tonen

Je bent van harte welkom en ik kom graag persoonlijk kennismaken!

Peter Leuhof

E: peter@peetzen.com
of: peter@yourbrandcoach.nl