Stand out. Get noticed. Be remembered.

Het voordeel van Engels is dat het er zo lekker kernachtig staat. Zo ook in deze titel: Stand out. Get noticed. Be remembered. Daar staat kort waar mijn zakelijke bijdrage eigenlijk om gaat.

Er is 1 belangrijk conditie waaraan je moet voldoen om sowieso ‘outstanding’ te kunnen zijn in helder Nederlands::

Know thy corporate self!


Ontdekken

Daar begint alles mee. Vanuit die ontdekte zelfkennis kies je dan als MT of Zp’er wat kenmerkend krachtig is voor je stake holders. Zonder die ontdekkingsreis ben je bij voorbaat een kopie. Dan heb je wellicht ook omzet, maar haalde je er niet uit wat er in de kern inzit. En die kern maakt je onderscheidend. En die kern-kracht uit kunnen dragen, geeft minstens enorme voldoening.

Opvallen
Daarna begint het werken aan Cultuur, Branding, Marketing en Communications. Via onder andere visie/missie, huisstijl, logo, website, social media, advertising, events, video en alle andere tools die offline of online beschikbaar zijn. Planmatig, doordacht, integraal en afgestemd (= versterkend). Dan begin je op te vallen en vormen stake holders een mening over het aanbod en over jullie als afzender.

Beide -aanbod en afzender- zijn altijd een combinatie. Het is voor een goede geheugenpositie belangrijk als je aanbod niet los staat van je corporate identiteit en imago. Of het nu gaat om een complexe B2B aankoop met high involvement of om een retailactie die mikt op impulsaankopen.

Herinneren
Dan is er doordacht gewerkt aan 2 zaken die in onze gefragmenteerde anonieme economie essentieel zijn voor ‘durable loyalty’ bij je afnemers (en bij jezelf):

vertrouwen en geloofwaardigheid


Kun je ook zonder? Ja. Ook zonder identiteit of corporate ‘geweten’ is winst haalbaar. Alleen, dat gaat vaak ten koste van de ander of van iets. Ook zonder ‘values’
worden jullie herinnerd. Zeker. Maar is die herinnering dan positief, verrijkend, blijvend of waardevol?

Waardering
Het minste wat je kunt doen is onderzoeken waar jullie onderscheidend vermogen ligt, als onderneming. Vaak leeft het onderhuids al wel, maar is het nooit benoemd. Dat tastbaar maken, helpt echt. Voor groeikracht en het krijgen van betekenis en focus intern en extern. Dat is iets waar ik in geloof en graag aan werk met jullie.

peter leuhof 2017

PS: ontbreekt nog draagvlak hierover?
Ook dan deel ik graag mijn overtuiging en aanpak!

Peter Leuhof
peter@peetzen.com