Kreeg je wel echt een sterk voorstel?

Na de kennismaking, marketing analyse en het vaststellen van de communicatieve randvoorwaarden komt dan het moment dat jullie bureau zich terugtrekt om een creatief ontwerp te bedenken. Een tijdje later is het moment van de presentatie.

Voor ons als creatieven blijft dat een spannend moment: het wordt goed of is bijna goed. Voor mijzelf is er één cruciale parameter: ik moet er 100% achter staan en in geloven. Eerder kom ik niet langs.

Aan de klantkant gaat het net zo. Men is minstens benieuwd. En ondanks alle rationele criteria en briefings vooraf, komt de eerste reactie toch bijna altijd vanuit de emotie: dit is goed! Of niet.

Lastig wordt het bij meer ongrijpbare reacties: ‘ik hou niet van blauw’ of: ‘Ik word hier niet warm van’. Dat geeft geen houvast. Terwijl er tegelijk een langdurig trial & error verhaal op de loer ligt. Account handling wordt dan een psychologische oervaardigheid.

Dan ook worden de besproken criteria vooraf belangrijk. Daarin zitten de argumenten onder het voorstel. Als het goed is. Maar stel nu dat het tijdens de presentatie niet in de extremen (het is top of flop) schiet, is er dan een soort lijst waar je als opdrachtgever iets aan hebt?

Ik geef graag een voorzet:

  • Hoor je een logische verbinding tussen probleem, strategie, tactiek en oplossing?
  • Heeft men zich verdiept in wat stake holders interesseert?
  • Is de kernbelofte, het UBP of de kapstok voor de campagne, consequent uitgewerkt?
  • Hoor je met welke stijl de doelgroep het best bereikt kan worden?
  • Sluit de redenering onder de oplossing aan bij jullie wens, cultuur en stijl?
  • Zijn er aanknopingspunten vanuit jullie eigen historie, reputatie of bestaan?
  • Is het voorstel uitwisselbaar voor anderen, of (hopelijk) uniek voor jullie?
  • Verwerven jullie hiermee, een voorsprong op de concurrentie?
  • Is er een trigger die positief verrast?

 

Succes met de beoordeling (en geniet van de geleverde creativiteit)!

Peter Leuhof
peter@peetzen.com

PS: Wat je ook kunt doen is mij vragen voor een second opinion. Ik kijk even mee of dit nu is wat jullie echt verder helpt. Je krijgt praktische handvatten voor een volgende ronde met jullie eigen bureau. No strings attached. Blijkt vaak nuttig, want het gaat om flinke investeringen en over jullie imagovorming voor langere tijd. Mail mij!