Beter opvallen tussen concullega’s

Eens in de 3 a 4  jaar is het alweer tijd om de website aan te passen aan de laatste trends. Dat hebben wij gedaan en ik nodig je van harte uit weer eens te kijken hoe het lijkt!

En, zijn we onszelf gebleven?

Zo’n nieuwe website is een ideale kapstok om het bestaansrecht van Peetzen en het waarom van ons aanbod weer eens rustig te doordenken en stil te staan bij de kern van onze zaak.

Ik wens van harte dat we overkomen als strategisch buro met nuchtere professionals die geloven dat je pas écht opvalt als je jezelf kent als organisatie. Of als directieleden. Om vervolgens geloofwaardig, creatief en consistent jullie aanbod of boodschap vorm te geven, planmatig te presenteren en congruent te profileren.

Wat ons betreft pakt ‘Identity based Branding, Marketing & Communications’ veel beter uit voor opdrachtgevers. Voor meer en blijvende impact, dan zomaar een los leuk of grappig idee. Dat is wellicht wel creatief, maar niet effectief. Wij beginnen altijd met een Corporate Identity Analyse en strategisch omgevingsoriëntatie bij nieuwe relaties. Die zijn vervolgens de herkenbare grondtoon onder elke tool, video, publicatie, huisstijl of advertentie die de jaren daarna verschijnt. Dat is een grondige aanpak en dat heeft impact bij jullie relaties. Veel van onze opdrachtgevers stellen dat op prijs en zijn zo meerdere jaren klant.

Kies voor ‘n andere aanpak; kies voor maximaal opvallend vermogen vanuit jullie zelf. Ken jullie kracht en unieke voordelen. Laat dat speciale licht van jullie nu echt helder schijnen svp!

Show it like you really mean it.
Wij helpen daarbij.

Peter Leuhof
peter@peetzen.com
M: 06 518 250 03