Wat zei hij in die 2de video?

‘Hallo, Leuk dat je weer kijkt

Het is een zaak van het allergrootste belang, bij branding marketing en communicatie. En dat is dat je je aansluit bij de markt of doelgroep.

Nu klinkt dat heel simpel, maar dat is het dus niet in de praktijk. Het is enorm lastig. Want hoe vaak ga je niet alleen uit van wat jij wilt vertellen, vanuit jezelf. Hoe vaak vertel je iets zonder je af te vragen of men dat nu echt moet weten?

Vaak.

Haal mij erbij, betrek mij erbij en ik kijk en redeneer vanuit de andere kant, vanuit de ontvanger. Dat scheelt en geeft je nieuw inzicht om mensen beter en effectiever te bereiken. Dan haal je dus meer effect uit je budget. Ik kijk anders, ik luister anders en misschien redeneer ik ook wel anders. Wil je dat grote voordeel ervaren?

Kijk op mijn website en reserveer een uur of dagdeel. Kom beter over bij je klant, markt of medewerkers. Graag tot snel!’

‘Hello. Nice to see you again!

It is a matter of the utmost importance in Branding, Marketing and Communications. And that is that you aim to connect with your market or target group. Now that sounds very simple, but it is not in practice. Acyually, it’s very difficult.

Because how often do you only start from what you want to tell, from yourself. How often do you tell something without wondering whether they really need to know this? Often. Get me in, get me involved and I look and reason like the other side, the receiver view. That matters and gives you new insight to reach stake holders better and more effectively. Then you get more impact versus your budget. I look differently, I listen differently and maybe I reason differently.

Do you want to experience that big advantage? Look at my website and reserve an hour or part of a day. Come across with relevance for your customer, market or employees. See you soon!’

Peter Leuhof realiseert vanuit Buro Peetzen sinds 1997 sterke proposities, campagnes en uitingen voor jouw onderneming. Met zijn netwerk van professionals. Dan kom je sterk voor de dag en val je positief op tussen andere aanbieders. Hij is ook persoonlijk in te huren. Voor een expert opinion, brainstorm of coaching Kijk daarvoor op: veni vidi visie.nl

Peter Leuhof has been realizing corporate propositions, campaigns and marcom tools for your company via Buro Peetzen since 1997. Together with a vast network of co-professionals. You will be noticed, remembered and stand out positively among other providers. He can also be hired in person. For an expert opinion, brainstorming or coaching session. Look at his additional website for more info: veni vidi visie.nl

Mail: peter@peetzen.com