Meer bekendheid, of ook meer sympathie?

Deze titel kwam in mij op, nadat ik een TV spot zag van verzekeraar Klaverblad (die al jaren gewoon zijn gebleven). In de spot is de directie zeer tevreden met zichzelf als zij via haar communicatiemedewerkster hoort, dat de naamsbekendheid enorm is toegenomen dankzij de TV campagne.

Zelf zal ik, juist dankzij deze campagne, nooit een verzekering afsluiten bij hen. Omdat ze mensen blijven vernederen via een soort paternalistische ‘conspiracy of silence’ waarbij men elkaar via een soort geheime blikwisseling 100% gelijk geeft. En -o ja- ik hoor wel degelijk bij de doelgroep.

Loden Leeuw
Bijna tegelijk hoorde ik in de auto een interview met de directeur van het bedrijf (ik ga bewust de naam niet noemen) die de Loden Leeuw won voor meest irritante reclame van 2016. De man glom bijna van trots dwars door mijn deurspeakers heen. Hij was er dan toch maar in geslaagd om mensen enorm te irriteren (‘… het resultaat telt’) en kreeg er nu zelfs gratis publiciteit door. Geweldig toch? Hij had toch maar een slim bureau ingehuurd hiervoor!

Schaamteloos effectbejag. Zonder enig gevoel voor stijl, schoonheid of waardigheid. Dat is het. Een vorm van onschuldige humor? Eh, nee dus. Wel: emoties manipuleren en met voorbedachte rade irriteren. En ik wéet dat het werkt.

Mik op sympathie
Helaas kan ik er werkelijk geen gram waardering voor opbrengen. Ik geloof in een combinatie van doordachte impact, naamsbekendheid én tegelijk… een sympathieke uitstraling. Dat kan; dat is stijlvol en respectvol. En dat verdien je vroeger of later altijd terug. Ook financieel.

Vraag ons s.v.p. dus niet voor bewuste irritatie bij het concept, of geplande lelijkheid in de campagne. Dat zal nooit lukken. Onderzoek liever wat jullie eigen, aantrekkelijk en sympathiek maakt en communiceer vanuit opbouwende relationele waarden. Alstublieft!

Een sympathieke uiting nodig, die ook naamsbekendheid genereert? Mail mij!

Peter Leuhof
peter@peetzen.com